Vítejte

za-padající domino Vlado Matuška

Poslední vložené: 21.2.2015

Nevýznamné stránky osobního pohledu
na některé otázky lidské společnosti.

Vlado Matuška


Atlas použil Zemi jako bowlingovou kouliAyn Randová v románě Atlas pokrčil rameny líčí co se stane, když schopní kapitalisté, výkonné to motory společnosti, pod tíhou státu a sociální solidarity přestanou onu přebujelou společnost „dotovat!“ Co se stane když onen Atlas, který nese celou Zemi pokrčí rameny. Prostě se na lidi vysere.

Obávám se, že katastrofický scénář knihy se už akutně děje a oni schopní lidé přesouvají své firmy (papírově) do daňových rájů. Proč by měli něco vracet těm kteří jim umožnili bohatství vytvořit? Přeci dávají plat, že? Vyvádění daní dělají v lepším případě. V horším případě přesouvají celé podniky, ale ne do opuštěných hor jako ve filmovém zpracování románu, ale naopak do nejlidnatějších zemí Číny a Indie. Jmenované země jsou totiž výhodné nejen pro přelidněnost, ale i uspořádáním k člověku, který v těchto zemích má velmi slabá práva. Lidí je zde mnoho, proč chránit nějaký život prostých jedinců?
Ano zde se výkonným motorům - bezděčným dobrodincům naší Země velmi daří! V Číně je obyčejný člověk nic. Nemusí za něj odvádět důchodové, zdravotní pojištění. Nemusí mu téměř platit, protože za branou čeká mnoho dalších, kterým rodina hladoví. Všechen odpad levně vyhodí kam se mu zlíbí, nikdo jej nepotrestá když v okolí začnou lidé umírat na rakovinu. Naopak vypuštěné chemikálie např. do řek přivedou rybáře před brány podniku a zvýší tlak na nižší mzdy.

Jenže náš zaslouženě bohatý kapitalista musí to co jeho otroci vyrobí někde prodat a protože otroci jsou rádi když nakrmí sebe, staré rodiče a dítě a to co vyrábějí si nemohou dovolit, tak náš Atlas své produkty prodává v zemi z které kapitál vyvedl. V „bohatších zemích“ je prodává s větším ziskem. Prodává je lidem, kteří jsou stále relativně bohatí, jenže daně s výroby a i platy zůstávají např. v Číně. Proto si tedy bohatá země musí půjčit, aby udržela životní standardy svých občanů!

Řeknete si, že ona bohatá země měla našemu Atlasu dát lepší podmínky, aby vyráběl tam kde prodává. Jenže to by musela tvrdě snížit životní úroveň všech obyvatel kromě těch nejbohatších. Paradoxně by pak kupní síla nemusela mít prostředky, aby produkty koupila.
Tihle Atlasové tvrdí, že je potřeba víc zdanit chudé a jim „motorům“ dát volnost, aby ekonomika (řekněme třeba) USA začala pracovat, a aby Čínu porazila!?
Jak je tedy možné, že podíl majetku desetitisíciny nejbohatších Američanů stále roste? Jak je možné, že podíl na zisku mají ti nejbohatší stále větší, ale ekonomika USA má stále větší problémy?!
Jak pak můžeme oprávněné předpokládat, že když nejbohatší budou ještě víc bohatnout, že teprve pak se nastartuje ekonomika USA, když se tak doposud neděje?

V současné době v celém západním světě naši Atlasové, naši schopní a všehoschopní, používají svůj kapitál, aby korumpovali politiky a ti pak vytvářeli zákony v jejich prospěch. Politici je potřebují pro svoje kampaně a svoje bohatství. Navíc státy ve kterých zbohatli vydírají odchodem a mnohdy i odejdou, aby si u těch stejných zemích z deficitu nechali zaplatit produkty které vyrobili jinde! Stát následně musí intervenovat proti schodkům bank, které ovládají zase ti nejbohatší.

Náš Atlas tak připomíná trychtýř do kterého se sype zrní z celého světa. Rypáček má plný sotva stačí polykat a přitom se mu daří šířit názor o přebujelém sociálním státu. Přesvědčovat o dokonalém kapitalizmu, který perfektně funguje! Podívejte se na Čínu a Indii! (Podobný názor jsem zaznamenal už několikrát na ČT, kdy dobře naložený pán kázal o dokonalosti kapitalizmu a dokazoval to na příkladu Číny a Indie.
Vždycky jsem tomu dobráku přál, aby se narodil v té nejchudší čínské rodině, aby si dosyta vychutnal dokonalosti kapitalizmu. Aby poznal naplno svůj ideál.)

Zajímalo by mne, jestli naši dobrodinci – Atlasové si uvědomují finanční neudržitelnost systému, který vytvořili, onoho trychtýře který svadí vše ze Země do jejich huby? Protože nevyhnutelně jednoho dne nebudou moct prodat výrobky z Číny v USA, nebo Evropě. Co pak?
Následovat mohou jen dvě možnosti vývoje a to, že každý rok bude klesat úroveň všech lidí v západních zemích (krom našich schopných nejbohatších) o několik procent až pod průměrnou životní úroveň v Indii a Číně (což ovšem pochybuji, že si lidé nechají líbit) a tak by teoreticky došlo k pozvolnému vyrovnání reálných cen s tím, že nikdo nebude žít slušně, kromě několik jednotlivců, vlastníků doslova všeho. Druhou možností je celosvětový ekonomický krach, který lidstvo ještě nezažilo.
A protože ani v jednom případě si lidé západních zemí nenechají líbit tenhle zvrat, tak nevyhnutelně přijdou různé politické revoluce, vraždy, války. Předpokládám velmi špinavou a hnilobnou apokalypsu v dějinách nebývalých rozměrů,. (Někdy doufám, že stihnu zemřít.)

Když se podíváme na filozofii Ayn Randové, filozofii Objektivizmu a na jednání našich nejbohatší z hlediska životnosti systému, dojdeme k stejnému chybnému předpokladu a to k předpokladu sobeckého individualizmu, jakožto samo o sobě dostatečně životaschopné strategii. Obojí zapomíná, že člověk je tvor společenský a že primáti jsou schopni zabít svého vůdce když se jim zdá být nespravedlivý. Ono je to tiž dáno naším vývojem v tlupách po tisíciletí, kdy vzniklo jisté vědomí skupiny. Lidem se po tisíciletí vyplácela solidárnost ve skupině a ta vedla k přežití.
Aspekt který Ayn Randová ve své filozofii nezapracovala a na který čas od času doplatí mocní vládci, kdy se od prostých lidí odcizí a myslí si, že mohou utahovat závity rozdílů donekonečna.

Jenže tentokrát je Země jedna říše a nastávající nepokoj bude mít celosvětový rozměr a spolu s tlakem lidského přemnožení nás čeká nevídaná řež. Čeká nás taková hniloba a hnus…

Bohužel ti nejbohatší a ti s největším podílem viny v po apokalyptickém bezvládí a všeobecného boje za přežití, ti Atlasové co hrají se Zemí bowling, tak ti budou mít největší šanci na přežití potomků. (Ale to by bylo na další úvahu. Stejně tak by stálo za úvahu, že zisky nejbohatších nemají proti sobě adekvátní hmotnou hodnotu. Nepotřebují si koupit pro vlastní potřebu tisíc myček nádobí. Ale reálnou hodnotu získají v poměru k ostatním ve chvíli světového kolapsu kdy všichni nebudou mít nic, kdy tisícovka bude čtvťák, ale těm nejbohatším to bude stačit na nákup soukromé armády pro ochranu nemovitostí - jídla.)

Jistě jedná se o jeden z možných scénářů, ale to že Asie převálcuje Ameriku a Evropu už je téměř jisté. Jen si nenechme namluvit, že za to mohou ti nejchudší a sociální stát. Ne mohou za to vyžraná prasata co svou chamtivostí ucpala korýtka!


Vlado Matuška
14.12.2012

Design Vlado Matuška    © Vlado Matuška 2009