Úvahy Vlado Matuška

Vítejte

za-padající domino Vlado Matuška

Poslední vložené: 21.2.2015

Nevýznamné stránky osobního pohledu
na některé otázky lidské společnosti.

Poezie autora

Vlado Matuška


Ještě jednou vás zdravím a vítám.
Úvodem vás obeznámím co na stránkách osobního pohledu můžete očekávat? Mnohé již napovídá víceznačná poznámka hned pod portrétem: za-padající domino Vlado Matuška. Co vše si lze pod slovním obratem představit?
Výraz dominový efekt se často používá k popsaní příčin a následků, kdy první nepatrný impuls rozpoutal sled událostí, které bez dalších vnějších příčin nastaly. Ne zřídka se jedná o negativní a mnohonásobně velké následky vzhledem k prvotnímu, nepatrnému impulsu, potřebnému k zvrácení jedné nestabilní kostky. Na koho se vztahuje onen dominový efekt? Na autora? Lidství? Společnost? Život?
Myslel jsem na všechny aspekty, které jsem výše uvedl. Jenže domino je také hra, při které musí hráč přemýšlet a vhodně skládat kameny, aby náležitě zapadaly za sebe a to s matematickou přesností.
Najednou už nejde o samovolný sled událostí, ale o důmyslnou hru jejímž cílem je zvítězit a všechny kameny položit na předvídavě, připravené a vhodné místo. Stejně by mělo lidstvo postupovat ve stavbě svého společenství, jak sociálního tak i materiálního.
Podobně i já se zde na stránkách snažím postupovat jako hráč domina, ale někdy se mi kameny samovolně zbortí. Proto prosím za vaši toleranci, poněvač většina úvah se zrodila přímo uvnitř mojí, nedokonalé hlavy a pokud jsou vyjádřené myšlenky podobné úvahám již publikovaným, věřte, že se jedná o schodu výsledků (jak se mi už několikrát stalo) a ne o plagiátorství.

Závěrem ty nemnohé z vás, kteří se bavíte úvahami o tak nepotřebných záležitostech ve všedním, každodenním životě člověka a navíc vás úvod zaujal a hodláte pročíst i další články, mám dvě upozornění k používaným formám na těchto listech.
Střídají se zde dva styly výpovědí. První je v seriózním bádavě, hloubajícím, až filosofujícím slohu. Druhý používá nadsázku a sarkasmus vhodný spíše pro tvůrce krásné literatury. Věřím, že se dokážete mezi jednotlivým formami orientovat.
Dále pak upozorňuji, že ve svých úvahách odmítám brát ohled na společností uznávané a často pokrytecké normy a bez zátěže z možných odsouzení z vaší strany se budu řídit výhradně vlastním ráciem. Přeji přínosnou a příjemnou návštěvu.

(Obsah témat okruhů Politika, Sociologie, Člověk se přirozeně prolínají.)


webarchiv certifikát

Design Vlado Matuška    © Vlado Matuška 2009